Waarom is mindfulness zo waardevol?

Wat is mindfulness?

Mindfulness is het doelbewust, in het hier en nu, aandacht geven aan wat je precies ervaart, zonder hierover te oordelen. Je ontwikkelt een levenshouding van milde, open aandacht en (zelf)respect. Mindfulness beoefening geeft hierdoor ruimte om andere keuzes te maken dan je gewend was; keuzes die heilzaam zijn voor je gezondheid en welbevinden. Je gaat meer genieten van de dingen die jij waardevol vindt in het leven.

Dr. Jon Kabat Zinn, grondlegger van de MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) training, heeft deze training in de jaren tachtig aanvankelijk ontwikkeld voor mensen met chronische pijn en psychosomatische klachten. Hij was destijds verbonden aan de University of Massachusetts Medical Center, Worcester, USA. Sindsdien is gebleken dat mindfulness ook in een niet therapeutische setting heilzaam kan zijn. Hierdoor wordt mindfulness in allerlei sectoren gewaardeerd als een krachtige manier om stress situaties evenwichtiger tegemoet te treden. Doordat mindfulness in een medisch-universitaire omgeving is ontwikkeld is er altijd veel aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness. De uitkomsten laten zeer positieve effecten zien, ook op langere termijn.

Waarom is mindfulness zo waardevol?

Wat is mindfulness?

Mindfulness is het doelbewust, in het hier en nu, aandacht geven aan wat je precies ervaart, zonder hierover te oordelen. Je ontwikkelt een levenshouding van milde, open aandacht en (zelf)respect. Mindfulness beoefening geeft hierdoor ruimte om andere keuzes te maken dan je gewend was; keuzes die heilzaam zijn voor je gezondheid en welbevinden. Je gaat meer genieten van de dingen die jij waardevol vindt in het leven.

Dr. Jon Kabat Zinn, grondlegger van de MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) training, heeft deze training in de jaren tachtig aanvankelijk ontwikkeld voor mensen met chronische pijn en psychosomatische klachten. Hij was destijds verbonden aan de University of Massachusetts Medical Center, Worcester, USA. Sindsdien is gebleken dat mindfulness ook in een niet therapeutische setting heilzaam kan zijn. Hierdoor wordt mindfulness in allerlei sectoren gewaardeerd als een krachtige manier om stress situaties evenwichtiger tegemoet te treden. Doordat mindfulness in een medisch-universitaire omgeving is ontwikkeld is er altijd veel aandacht besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van mindfulness. De uitkomsten laten zeer positieve effecten zien, ook op langere termijn.

Hoe train en beoefen je mindfulness?

De MBSR training, die inmiddels wereldwijd verspreid is, bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 2 ½ uur en een oefendag. Elke sessie heeft een eigen thema. Het aanleren van praktische aandachts- en meditatieoefeningen staat centraal, maar daarnaast is er ook ruimte voor theorie en bespreken we ervaringen. Het doel is om dat wat je leert echt in het leven van alledag toe te kunnen passen. Daarom is het belangrijk dat je ook thuis oefent. Het werkboek en de geluidsbestanden helpen je daarbij. Regelmatige beoefening helpt je om steeds veerkrachtiger om te gaan met stressvolle situaties en meer te genieten van de dingen die je echt waardevol vindt.

Wat brengt diabetes bij je teweeg?

De ontdekking dat je diabetes hebt is een schok. Je hebt het gevoel dat je lichaam je in de steek laat. Misschien voel je je ook boos, bang voor wat komen gaat, onzeker over wat je wel of niet kunt of zelfs schuldig? Ook in je verdere dagelijkse leven word je telkens weer geconfronteerd met onverwachte, stressvolle situaties en de gevoelens die hierdoor opkomen. Je bloedglucosewaarde is bijvoorbeeld te hoog of te laag, maar je hebt geen zin om telkens maar weer je leven aan te moeten passen en dus ga je gewoon door met waar je mee bezig was, met alle gevolgen van dien. Wat je dan doet is vluchten voor of vechten tegen dat wat er is. Maar wat zo’n onverwachte situatie eigenlijk van je vraagt is een gepast, heilzaam, antwoord en heel veel mildheid naar jezelf toe: een verandering in je manier van reageren en in je gedrag.

Er is veel medisch-psychologisch onderzoek gedaan naar de samenhang tussen lichamelijke en psychische aspecten van diabetes. Zo blijkt uit onderzoek van de Tilburg University dat depressie- en angstklachten relatief vaker voorkomen bij mensen met diabetes. Ook is bekend dat diabetespatiënten met deze klachten vaak het volgende beeld laten zien:

  • minder goede glucose waardes
  • minder goede zelfzorg (minder bewegen, ongezonder eten, medicatie niet gebruiken)
  • meer risico om hart- en vaatziekten te ontwikkelen.

Wat kan mindfulness bij diabetes voor jou betekenen?

Het volgen van de Nu-n-Nu mindfulnesstraining helpt jou om echt anders om te gaan met diabetes en brengt je ook in aanraking met de ervaringen van anderen. Het gereedschap dat je met deze training ontdekt kun je toepassen in allerlei dagelijkse stressvolle situaties. Een enkel ogenblik van gerichte aandacht kan al voldoende zijn om een goede keuze voor jezelf te maken. Door oefening leer je steeds beter omschakelen, dus veerkrachtiger en aardiger voor jezelf te zijn. Kortom: mindfulness is een heilzame vorm van zelfzorg.

Uit onderzoek is gebleken dat mindfulness ook op de langere termijn leidt tot een beter “diabetes management” en daarmee bijdraagt tot verbetering van de gezondheid: stabielere glucosewaardes en vermindering van psychosociale stress!

 

Pin It on Pinterest

Share This